Ostatnie artykuły

Stary aparat fotograficzny widziany przez pomarańczową soczewkę

Cztery czynniki definiujące gotowy do sprzedaży produkt B2B

Ten artykuł został napisany w 2010 roku i znacznie rozbudowany w grudniu 2014 r.Ostatnie prace nad biznesplanami oraz uzasadnieniami biznesowymi sprawiły, że ponownie skupiłem...

Cykl życia produktu a specyfika zarządzania produktem

Cykl życia produktu przedstawia specyfikę rozwoju produktu, a dokładniej jego przejście przez cztery główne fazy: wprowadzenie na rynek, wzrost, nasycenie i spadek. Pojęcie jest...
Mapa drogowa produktu

Mapa drogowa produktu – 3 częste błędy

Mapa drogowa produktu (ang. product roadmap) jest świetnym narzędziem służącym do opisu prawdopodobnego rozwoju produktu. Jednakże zauważam trzy częste błędy popełniane przez ludzi:Postrzeganie...
format historyjek użytkownika

Nie przejmuj się formatem swoich historyjek użytkownika

Historyjki użytkownika są prawdopodobnie najbardziej popularną techniką w środowisku Agile do spisania funkcji czy błędów produktu. Z pozoru łatwe do zdefiniowania, w rzeczywistości mogą...

Dlaczego systemy analityczne oraz badania z użytkownikami są potrzebne?

Ilekroć kończę projektować rozwiązanie, przez chwilę czuję niesamowitą satysfakcję. Ostatecznie udało się coś wykreować, niebawem pieczołowicie zaplanowane dzieło nabierze kształtu i ujrzy światło dzienne....