Analiza roli kierownika produktu w startupie B2C.

  • Mikroprzedsiębiorstwo: 1-10 pracowników, roczny obrót i bilans roczny nie większy niż 2 mln euro.
  • B2C – wytwarzanie oprogramowania na potrzeby klienta końcowego, tj. użytkownika.

Źródło

Materiał udostępniony w ramach cyklu: analiza porównawcza roli kierownika produktu, w zależności od wielkości firmy oraz charakterystyki projektów. Cykl przedstawia główne wyniki pracy badawczej Olgi Kurszewskiej, realizowane na Katedrze Inżynierii Oprogramowania, Wydział ETI, Politechnika Gdańska. Więcej informacji na temat cyklu znajdziesz tu.

Opracowanie graficzne: Tomasz Rybak.

Wprowadzenie do obszaru

Odpowiedzialność za zarządzanie produktem i obowiązki z tym związane należą do założycieli przedsiębiorstwa. Zazwyczaj brak zdefiniowanej roli Kierownika Produktu.

Cele i obowiązki kierownika produktu

Cel: stworzenie i weryfikacja modelu biznesowego. Obowiązki: zarządzanie projektami, wytworzenie strategii dla produktu, wyznaczanie celów krótkoterminowych, koordynacja prac dążących do realizacji celów, badania rynku, pozyskiwanie wiedzy od doświadczonych „rekinów biznesu”, nawiązywanie relacji i tworzenie sieci kontaktów, poznanie branży w której działa klient. Ścisła współpraca założycieli.

Cykl życia produktu

Pomysł, weryfikacja modelu biznesowego, wprowadzenie na rynek funkcjonalnego prototypu, sprzedaż i rozwój, dojrzałość, schyłek.  W zależności od fazy, inne podejście do zarządzania produktem.

Główne cechy i predyspozycje kierownika produktu

Zrozumienie dziedziny problemowej, umiejętność współpracy z ludźmi, otwartość, umiejętności komunikacyjne.

Role w zespole produktowym

Wielodyscyplinarny, kilkuosobowy zespół o różnych kompetencjach.

Współpraca z innymi zespołami

Wzajemna współpraca założycieli (wspólników), współpraca z zespołem wytwórczym (wewnętrzny lub zewnętrznym), współpraca z mentorami i inwestorami.

Techniki

Business Model Canvas, Mapa drogowa produktu, Product Backlog, techniki zwinne, Persony, Mapa produków, Analizy statystyczne

Narzędzia

Podio, Trello, Mixpanel wersja darmowa, Google Analitycs, Microsoft Office.

Pierwsze kroki

Poznać specyfikę produktu lub potrzeby użytkowników np. pracując w Dziale Obsługi Klienta lub na stanowisku technicznym.

Inne nazwy stanowiska

Dyrektor Generalny (CEO),  Założyciele, Prezesi, Analityk