Tag: analityka preskryptywna

Zadania realizowane przez managera produktu w dużej mierze koncentrują się dziś na analizie danych, bowiem stanowi ona kluczowy element każdej z czterech faz cyklu życia produktu. Czego mogą dotyczą takie analizy? Trendów rynkowych, otoczenia konkurencyjnego, potrzeb grupy docelowej czy...