Tag: tworzenie produktów

Ten artykuł został napisany w 2010 roku i znacznie rozbudowany w grudniu 2014 r. Ostatnie prace nad biznesplanami oraz uzasadnieniami biznesowymi sprawiły, że ponownie skupiłem swoją uwagę na potrzebie udokumentowania dla szerszej publiczności pewnych zagadnień dotyczących produktu B2B, jego koncepcji...
Wcześni ewangeliści (także nazywani wczesnymi naśladowcami) są nie tylko źródłem bardzo cennych informacji, które pomogą nam skierować prace we wczesnej fazie rozwoju produktu na właściwy tor, ale także mogą okazać się pierwszymi klientami naszego rozwiązania. Istnieje pewien zbiór cech, który...