Tag: zarządzanie portfelem produktów

W firmach bardzo często można spotkać partyzanckie praktyki zarządzania produktami, nie poparte żadnymi analizami. W wyniku takich działań, w chwili podejmowania ważnych decyzji dotyczących produktów (rozwoju, wprowadzenie nowego czy wycofania istniejącego), nie są znane ich konsekwencje w istotnych obszarach...