Bartosz Mozyrko

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Product Manager z mocnym backgroundem biznesowym. Współzałożyciel UsabilityTools - platformy do poprawy konwersji i użyteczności stron internetowych. Wcześniej, rownież jako współzałożyciel, pełnił rolę UX Researchera w poznańskiej agencji konsultingowo-badawczej Cogision.
Jednym z największych wyzwań związanych z budowaniem nowego produktu jest stworzenie rozwiązania, za które klienci chętnie zapłacą. Realia biznesowe pokazują, że ponad dwie trzecie projektów IT kończy się klapą. Czy trzeba poświęcić miesiące swojego życia (a nawet lata) na zbudowanie produktu, tylko po to, by przekonać się, że nie odniósł komercyjnego sukcesu? Niekoniecznie. W dzisiejszych czasach, możemy wspierać nasze...
Jedną z najważniejszych kwestii, za jaką odpowiedzialny jest product manager, jest planowanie nad jakimi funkcjonalnościami oraz w jakiej kolejności powinien pracować zespół deweloperski. Potrzeba priorytetyzowania wynika z prostej przyczyny - ograniczonych zasobów. W szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, ulepszenia produktu powinny dostarczać jak największą wartość w danym momencie. Istnieje wiele sposobów na ustalanie priorytetów funkcjonalności produktu, ale jednym który sprawdził się...