Podstawy Product
Managementu

Program intensywnej i praktycznej nauki podstaw product managementu
prowadzony przez topowych managerów produktów.

Rozpoczynasz pracę, chcesz się przekwalifikować albo usystematyzować wiedzę o zarządzaniu produktami? Dołącz do programu Podstawy Product Managementu, w którym praktycy przeprowadzą Cię krok po kroku przez podstawy product managmentu!