Product Management Challenge

W gronie Product Managerów dzielimy się doświadczeniami w rozwiązywaniu najczęstszych problemów związanych z zarządzaniem produktami w firmach IT. 

Na czym polega Product Management Challenge?

Product Management Challenge to 8 badań focusowych dla doświadczonych Product Managerów, podczas których będziemy dzielić się doświadczeniami w konkretnych obszarach. Przed każdym badaniem do grona ekspertów będzie wysyłana wiadomość z informacją o kolejnym spotkaniu, jego tematyce z linkiem do zapisów. W każdym badaniu może wziąć maksymalnie 9-ciu PMów. Jedno badanie zajmie maksymalnie 2 godziny. Udział w inicjatywie nie wymaga uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, jednak zobowiązania do wzięcia w conajmniej 1 spotkaniu. Aby dołączyć do wydarzenia należy wypełnić ankietę.

Poniżej zaplanowana tematyka spotkań. Problemy dyskutowane w trakcie spotkania będą odgórnie zdefiniowane, a uczestnicy będą dzielić się swoim doświadczeniem w ich rozwiązywaniu.

Spotkanie 1: Strategia

W tym obszarze Product Manager współpracuje z Zarządem przy tworzeniu strategii firmy i dopasowaniem do niej strategii dla rozwoju produktów.

Najczęstsze problemy w tym obszarze:

 • Brak strategii firmy.
 • Strategia i priorytety często się zmieniają.
 • Brak analizy rynku, zrozumienia biznesu i trendów w branży.

Spotkanie 2: Dostarczanie wartości i poszukiwanie potencjału biznesowego

W tym obszarze Product Manager eksploruje rynek, grupy docelowe, przeprowadza badania, aby rozumieć potrzeby użytkowników i znaleźć potencjał biznesowy.

Najczęstsze problemy w tym obszarze:

 • Określenie prawdziwej wartości produktu, której potrzebuje klient.
 • Równoważenie pracy reaktywnej i proaktywnej. Porównując hipotezy z faktami, hipoteza traci priorytet na rzecz faktów (takich jak żądania klienta, błędy). Zarządzanie wymaganiami zamiast proaktywnego identyfikowania problemów i możliwości rozwoju, poszukiwania innowacji.

Spotkanie 3: User research

W tym obszarze Product Manager przeprowadza badania z użytkownikami, aby dobrze rozumieć ich problemy, oczekiwania oraz doświadczenia z produktem.

Najczęstsze problemy w tym obszarze:

 • Brak badań z użytkownikami.
 • Ograniczony dostęp do użytkowników w celu przeprowadzenia badań.
 • Brak wsparcia dla badań (brak przydzielonych zasobów badawczych do zespołu).

Spotkanie 4: Wyzwania techniczne

W tym obszarze Product Manager współpracuje ściśle z zespołami wytwórczymi i dotykają go bezpośrednio problemy techniczne, które napotyka zespół.

Najczęstsze problemy w tym obszarze:

 • Dług technologiczny.
 • Niska jakość.
 • Brak testów automatycznych.
 • Brak continuous integration i delivery (wpływ na 'time to market’).

Spotkanie 5: Analiza danych

W tym obszarze Product Manager wdraża narzędzia analityczne i korzysta z nich w celu podejmowania decyzji o rozwoju produktu.

Najczęstsze problemy w tym obszarze:

 • Zła implementacja analityki danych.
 • Brak umiejętności do korzystania i analizy danych.
 • Brak danych analitycznych o użytkownikach.

Spotkanie 6: Organizacja pracy zespołów programistycznych i produktowych

W tym obszarze Product Manager przeprowadza lub uczestniczy w zmianach w firmie związanych z organizacją pracy zespołów produktowych i programistycznych.

Najczęstsze problemy w tym obszarze:

 • Zespoły nie pracują zwinnie, tylko podążają za zasadami frameworków zwinnych, ale nie eksperymentują i nie uczą się.
 • Zespoły nie są autonomiczne i samo-organizujące się (trudne do zorganizowania, rozproszone zarówno odpowiedzialność, jak i podejmowanie decyzji).
 • Praca w silosach (problem z komunikacją, synchronizacją pomiędzy zespołami).
 • Brak motywacji zespołu z powodu braku zrozumienia tego dlaczego to, co robią – brak zaangażowania w osiąganie celów.

Spotkanie 7: Roadmapa i zarządzanie interesariuszami

W tym obszarze Product Manager tworzy Roadmapę Produktu, wykorzystuje ją do komunikacji z interesariuszami i synchronizacji działań zespołów wytwórczych.

Najczęstsze problemy w tym obszarze:

 • Roadmapa Produktu koncentruje się na funkcjach, a nie celach i wartości biznesowej.
 • Różne oczekiwania dotyczące komunikacji dotyczącej zarządzania produktem w zależności od interesariuszy (wysoki / niski poziom).
 • Brak synchronizacji pomiędzy zarządzaniem produktem a działami marketingu i sprzedaży.
 • Rola Product Managera nie jest jasno określona i zakomunikowana w organizacji (na czym polega rola, jakie są obowiązki i cele, decyzyjność).

Spotkanie 8: Inne

Pozostałe zagadnienia nieujęte we wcześniejszych obszarach:

 • Brak zaufania do zespołu produktowego (mikro-zarządzanie).
 • Niewykwalifikowani członkowie zespołu (osoby).
 • Wysokie oczekiwania ze strony partnerów zewnętrznych, których nie można spełnić.
 • Zarządzanie cenami to zawsze eksperymentowanie obarczone ryzykiem.
 • 8 spotkań – badania fokusowe (1 spotkanie – max. 2h)
 • Obecność obowiązkowa na min. 1 spotkaniu
 • Przed każdym spotkaniem moderator dobiera PMów z największym doświadczeniem w danej tematyce
 • Na każdym spotkaniu zgłębiamy najczęstsze problemy z perspektywy Product Managerów i wymieniamy doświadczenia w temacie możliwości ich rozwiązywania
 • Wszyscy zapisani do inicjatywy mają dostęp do wyników (wszystkie informacje są animowe)

Dlaczego warto wziąć udział w inicjatywie?

Udział w grupach focusowych z innymi osobami z branży to jedyna taka możliwość, aby poznać jak Product Managerowie rozwiązują najczęstsze problemy związane z zarządzaniem produktami takie jak: brak strategii, częsta zmiana priorytetów, praca w silosach czy dług technologiczny. 

Poznasz doświadczonych Product Managerów z innych firm

Dyskusje o wdrożonych technikach, procesach i narzędziach w firmach IT

Dostęp do wyników badań

Jaki jest cel tej inicjatywy?

Celem tego badania jest stworzenie zestawu sprawdzonych metod i praktyk wspierających Product Managerów w rozwiązywaniu najczęściej spotykanych problemów. 

Masz dodatkowe pytania?

Jakie kryterium muszę spełnić aby dołączyć do inicjatywy?

Do inicjatywy może dołączyć każdy kto ma co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku Product Managera. W przypadku, gdy odpowiadasz w firmie za zarządzanie produktem, ale nazwa Twojego stanowiska jest inna (Product Owner, Chief Product Officer, Head of Product) też jesteś uprawniony do udziału.

Czy informacje, które przekażę będą dalej udostępnianie?

Wszystkie informacje, którymi podzielisz się w ramach badań będą przetwarzane anonimowo. Ani nazwa firmy, w której daną praktykę zastosowałeś, ani Twoje dane nie zostaną wykorzystane przy publikacji wyników.

Czy muszę uczestniczyć we wszystkich 8-miu badaniach jeżeli się zapiszę?

Nie – przed każdym spotkaniem o konkretnej tematyce wszyscy eksperci będą informowani o terminie i pytani o to, czy chcieliby wziąć udział.  W przypadku gdy na spotkanie zgłosi się więcej niż 9 osób – pierwszeństwo będą miały osoby o większym doświadczeniu w danym obszarze.

Postaramy się zorganizować spotkania tak, by każda zapisana osoba wzięła udział w conajmniej 1 spotkaniu (najlepiej w tym obszarze, w którym ma największe doświadczenie).

Jak będą prowadzone badania fokusowe online?

Do moderacji badania wykorzystamy narzędzie Zoom. Wyniki będziemy opracowywać LIVE. Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem na temat tego jak udało mu się dany problem w organizacji rozwiązać.

Czy mogę zrezygnować z udziału w trakcie?

Tak, możesz zrezygnować w każdej chwili. W momencie  rezygnacji usuwamy Cię z listy e-mailingowej i nie będziesz informowany o kolejnych spotkaniach, a także ich wynikach.

Mam inne pytanie...

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Po prostu napisz na: olga[małpka]productvision.pl.

Kto i dlaczego zajmuje się tą inicjatywą?

Nazywam się Olga Springer. Zawodowo pracuję jako Head of Product w SentiOne, jestem także doktorantką na Politechnice Gdańskiej. W ramach doktoratu opracowałam listę najpopularniejszych problemów związanych z zarządzaniem produktami z perspektywy Product Managerów. Kolejnym etapem moich prac jest stworzenie metody dobieracej najlepsze rozwiązanie dla danego problemu, w zależności od wielkości firmy, etapu cyklu życia produktu oraz jego charakterystyki (B2B vs B2C). Zapraszam Cię do udziału w badaniu! 🙂

Dr inż. Jakub Miler. Jestem adiunktem w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, a także pracuję jako kierownik jakości w firmie Argevide. Badam i uczę m.in zarządzania produktem w branży IT. W firmie Argevide odpowiadam za nadzór nad jakością głównego produktu firmy czyli pakietu NOR-STA. Wspieram Olgę Springer naukowo w realizacji badań doktorskich, w które angażujemy praktyków z przemysłu aby dostarczyć użyteczne rozwiązania faktycznych problemów. To dzięki Wam te badania nabiorą wartości biznesowej!

Partnerzy inicjatywy