Tag: korporacja

Idealny Product Owner a rzeczywistość Product Owner powinien posiadać wiele różnych umiejętności, kompetencji i cech często przeciwstawnych. Z jednej strony konieczność kreowania wizji produktu i  widzenia tzw. big picture, a z drugiej umiejętność wejścia w szczegóły i ciągła dostępność dla...