Tag: product feedback

Zbieranie opinii od użytkowników jest niezbędne do wprowadzania produktów, których Twoi klienci potrzebują i za które są w stanie zapłacić. Product Manager odgrywają kluczową rolę w sukcesie produktu i firmy – równoważąc priorytety biznesowe, potrzeby klientów i problemy techniczne...