Tag: rfp

Jako Product Manager współpracujesz z wieloma zespołami, regularnie korzystasz też z ludzi, kompetencji i zasobów dostępnych w firmie. Niestety, często okazuje się jednak, że obecne zasoby są już przeciążone, lub w organizacji brakuje odpowiednich kompetencji/ludzi, które potrzebujesz w danym...