Tag: recenzja

Wraz z rozwojem produktów technologicznych zmieniło się także podejście co do procesu ich planowania oraz dostarczania. To przyczyniło się także do ewolucji zwinnych metodologii oraz korekty już istniejących metodyk. Holistyczne podejście do planowania oraz dostarczania nowego produktu technologicznego przedstawia...