Tag: teoria ugruntowania

Jedną z najważniejszych kwestii, za jaką odpowiedzialny jest product manager, jest planowanie nad jakimi funkcjonalnościami oraz w jakiej kolejności powinien pracować zespół deweloperski. Potrzeba priorytetyzowania wynika z prostej przyczyny - ograniczonych zasobów. W szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, ulepszenia produktu...