Tag: purchase

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat koncepcja doświadczeń klienta (z ang. customer experience (CX)) jest przedmiotem wielu badań, również naukowych. Customer experience zaczęło być przedstawiane jako złożona koncepcja składająca się z wielu płaszczyzn, której głównym celem jest  podkreślenie zaangażowania użytkownika,...