Wraz z rozwojem świata zmieniają się światowe standardy i wymagania wobec zarządzania projektami. Duże firmy dostarczające oprogramowanie (*i nie tylko), aby być konkurencyjne na rynku muszą dostarczać złożone produkty, w określonym czasie i budżecie, kontrolując przy tym jakość i dbając o zadowolenie klienta. PRINCE2 Agile to dopasowana forma metodyki PRINCE2, która łączy najlepsze cechy dwóch zupełnie innych, klasycznego (wg PRINCE2) i zwinnego, podejść do zarządzania projektem. PRINCE2 Agile został  stworzony przy współpracy specjalistów metodyki PRINCE2 i filozofii Agile. Z założenia nowy standard ma połączyć najlepsze cechy dwóch zupełnie innych podejść do zarządzania projektem i wytwarzania produktu.

Czym jest PRINCE2 Agile

W dużym skrócie można powiedzieć, że PRINCE2 Agile jest rozszerzeniem standardowej metodyki PRINCE2, umożliwiające dostosowanie jej w kontekście zwinnego dostarczania produktów. Zakład bowiem głównie zmianę procesu PRINCE2 na poziomie Dostarczania Produktu, w którym dochodzi do integracji z metodą zwinną. Podkreśla również konieczność umożliwienia sprawnej reakcji na zmiany na wyższych poziomach, aby dostarczać produkt o oczekiwanej jakości i wartości biznesowej.

Źródło: http://www.tannerjames.com.au/_blog/Tanner_James_Blog/post/lets-chat-about-prince2-agile/

Takie połączenie może być bardzo korzystne szczególnie dla projektów B2B, w których umowy nie umożliwiają pełnego wdrożenia zasad i praktyk metodyk zwinnych. PRINCE2 Agile umożliwia połączenie zarządzania strategicznego i zarządzania projektem w oparciu o zasady PRINCE2 (budżet, harmonogram, zarządzanie jakością, ryzykiem, tolerancje itp.), z wdrożeniem zwinnego frameworka SCRUM, do zarządzania dostarczaniem produktów na poziomie zespołów wytwórczych. Opisuje również możliwości adaptacji innych metod zwinnych (np. Kanban, Lean, Cynefin).

Zawartość podręcznika PRINCE2 Agile

Odbiorcami podręcznika i metodyki są specjaliści PRINCE2 Practitioner, którzy w swoich projektach wyczuwają potrzebę “uzwinnienia” procesu wytwarzania oprogramowania. Odbiorcami są również organizacje, które gubią się w swojej zwinności i dostrzegają potrzebę dołączenia do procesu pewnych wysokopoziomowych standardów zarządczych.

Na pierwszy rzut oka odbiorców jest więc bardzo dużo. Przyjrzyjmy się jaką konkretnie treść zawiera podręcznik PRINCE2 Agile.

Część I – Wprowadzenie. Opisane podstawy Agile i PRINCE2. Wyraźnie wskazuje różnice pomiędzy PRINCE2, a PRINCE2 Agile.

Część II – PRINCE2 Agile, dostosowanie oraz techniki. Opisanie wszystkich Tematów PRINCE2 (Uzasadnienie biznesowe, Organizacja, Plany, Zmiana, Ryzyko, Postępy, Jakość) oraz ich dostosowanie do filozofii Agile.

Część III – Procesy i ich dostosowanie do Agile. Dodatkowo opis metody oceny zdolności organizacji do pracy według filozofii Agile (Agilometer).

Dodatkowo podręcznik zawiera kilka załączników, w tym między innymi: Scrum Guide.

Źródło: http://www.amazon.com/PRINCE2-Agile-Axelos/dp/0113314671

Co więc nowego w PRINCE2 Agile

Nie zmieniają się tematy i procesy PRINCE2. Zostały one tylko uzupełnione filozofią Agile poprzez dodanie:

 • Agile behaviours (min. o przejrzystości, konieczności współpracy całego zespołu, nastawieniu na potrzeby użytkownika, samoorganizujących się zespołach, zaangażowaniu, zaufaniu).
 • Agile frameworks (m.in. o Lean Startup, Scrumie, Kanbanie).
 • Agile concepts (m.in. opisana filozofia Kaizen mówiąca o ciągłym doskonaleniu, continuous integration, XP programming, priorytetyzacja, iteracyjność i przyrostowość).
 • Agile techniques (m.in. opisane zostały takie techniki jak: wykres spalania (ang. burn down chart), historyjki użytkowników (ang. user stories), retrospektywa).

Źródło: http://www.conlea.pl/aktualnosci/prince2-agile

 

Zmienne projektowe

Czas, Koszty, Korzyści, Ryzyko, Jakość i Zakres to zmienne, które towarzyszą każdemu projektowi. Złota zasada projektów od lat znana dotyczy tego, że nie możemy jednocześnie skracać terminu oddania produktu, bez zwiększania przy tym kosztów lub utracenia na jakości tego, co produkujemy.

PRINCE2 Agile do zmiennych projektowych podchodzi w bardzo specyficzny sposób.

Źródło: https://www.qa.com/blogs/prince2-agile-and-scrum-do-they-mix

Zakłada bowiem, że czas i koszty to zmienne, którymi nie możemy manewrować. Jeżeli umawiamy się na budżet i czas oddania z klientem, dotrzymujemy go. To, co może się zmieniać w czasie trwania projektu to korzyści i ryzyka. To, czym możemy manewrować to jedynie zakres i jakość. Jest to inne podejście, niż dotychczasowe PRINCE2. Każda ze zmiennych powinna mieć ustalone tolerancje- ta kwestia pozostaje niezmienna w PRINCE2 Agile.

Złote zasady PRINCE2 Agile

 • zawsze dostarczać produkt na czas – podpisujemy kontrakt, umawiamy się z klientem, oddajemy projekt na czas. Czas to zmienna projektowa, którą nie możemy manewrować według PRINCE2 Agile,
 • chronić poziom jakości – użytkownik/ klient powinien być zadowolony z efektów prac w ramach projektu, wysoka jakość ułatwia utrzymanie produktów i ich rozwój,
 • otwartość na zmiany – do pewnych zmian w projekcie może dochodzić już na poziomie Dostarczania Produktu w zespole wytwórczym, Kierownik Zespołu ma więc więcej uprawnień niż w standardzie PRINCE2,
 • samoorganizacja – podstawa filozofii Agile, to zespoły wytwórcze wiedzą najlepiej jak organizować swoją pracę, by jej efekty były najlepsze,
 • sprawna komunikacja – więcej bezpośredniej komunikacji, mniej maili, dokumentacji.

Agilometer, czyli jak ocenić zwinność organizacji

Cały rozdział w PRINCE2 Agile jest przeznaczony na technikę, która umożliwia ocenę zdolności organizacji do pracy w Agile. Zdefiniowano 7 czynników, które bada się podczas spotkania członków zespołów, kierownikami projektów, interesariuszami, tak więc wszystkich osób zaangażowanych w projekt (również z dostawcami).

Źródło: https://hennyportman.wordpress.com/2015/07/12/prince2-agile-a-first-overview/

6 czynników do oceny zwinności organizacji:

 1. Flexibility of what is delivered – ocenia kwestię podejścia organizacji do zmian w trakcie trwania projektu.
 1. Level of collaboration – ocenia współpracę zespołu, organizacji z klientem, organizacji z zewnętrznymi dostawcami.
 1. Ease of communication – ocenia sposoby komunikacji w organizacji, ich zgodność z wartościami Agile.
 1.  Ability to work iteratively and deliver incrementally – ocenia możliwości organizacji, klienta, dostawców do pracy przyrostowej.
 1.  Advantageous environmental conditions – ocenia środowisko zewnętrzne, izolację projektu od czynników zewnętrznych, ograniczenia narzędzi zewnętrznych wykorzystywanych w ramach projektu.
 2. Acceptance of Agile – ocenia akceptację filozofii Agile w strukturze organizacji.

Każdy z sześciu czynników jest oceniany w skali od 1 do 5. W zależności od wyniku takiego testu kierownik projektu i organizacja mają wiedzę na temat tego, w jakim stopniu mogą sobie pozwolić na wdrożenie filozofii Agile. PRINCE2 Agile zaleca również stały monitoring Agilometru, w celu sprawdzania zwinności organizacji.

Przykład – jak wdrożyć PRINCE2 Agile

Organizacja pracy i zarządzania na 3 różnych poziomach:

Zarządzanie strategiczne. Powołaj Komitet Sterujący do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących projektu. Odpowiedzialności Komitetu Sterującego:

 • decyzja o inicjalizacji projektu,
 • decyzja o realizacji projektu,
 • decyzje o wprowadzaniu w życie planu kolejnego etapu lub planu awaryjnego, konsultacje proponowanych zmian,
 • doraźne decyzje strategiczne,
 • zatwierdzenie zamknięcia projektu.

Zaplanuj regularne spotkania konsultacyjno/sprawozdawcze Komitetu Sterującego raz na kwartał z Kierownikiem Projektu.

Zarządzanie operacyjne. Powołaj Kierownika Projektu do zarządzania projektem. Odpowiedzialności Kierownika Projektu:

 • planowanie (określenie działań i zależności, szacowanie, harmonogramowanie, analizowanie ryzyka, kompletowanie planu projektu),
 • sterowanie etapem (zgoda na wykonanie grupy zadań, ocena postępów, rejestrowanie zagadnień projektowych, przeglądanie stanu etapów, podejmowanie działań korekcyjnych),
 • zamykanie projektu.

Kierownik Projektu powinien współpracować ściśle z Product Ownerami.

Dostarczanie produktu (zarządzanie wytwarzaniem produktów). Powołaj Product Ownera i Scrum Mastera (jednego lub więcej, w zależności od złożoności projektu i liczby produktów do dostarczenia). Dostarczaj produkt iteracyjnie, zgodnie z frameworkiem Scrum.

 • zarządzanie zakresem etapu (planowanie Sprintu),
 • ustalanie zakresu prac w ramach Sprintów z kierownikiem projektu,
 • nadzorowanie prac zespołu,
 • zatwierdzenie prac wykonanych w Sprintach.

Gdzie w tym wszystkim Product Manager? Product Manager może być członkiem Komitetu Sterującego i reprezentować interesy zarówno dostawcy produktu i/lub głównych użytkowników, w zależności od specyfiki projektu (b2b, b2c). Dodatkowo, może pełnić rolę Product Ownera w zespole Scrumowym, na poziomie dostarczania produktu lub pracować ściśle z dedykowanymi Product Ownerami.

Podsumowanie

PRINCE2 Agile doskonale powinien odnaleźć się w dużych organizacjach, które prowadzą swoje projekty wg metodyki PRINCE2, ale potrzebują “uzwinnienia” procesu: “Zarządzania Produktem”. Dzisiejsze czasy wymagają od dostawców oprogramowania bliskiej współpracy z klientem i dopasowywanie się do jego potrzeb.

PRINCE2 Agile to nowa metodyka i ocieplenie wizerunku PRINCE2 w świecie Menedżerów. W języku polskim nie ma obecnie tłumaczenia podręcznika, są już jednak dostępne szkolenia. W przeciągu kilku lat spodziewam się jednak zarówno tłumaczenia książki na język polski, jak i popularyzacji metodyki w naszym kraju.

Wdrażałeś w praktyce? Podziel się swoją opinią!

Przykład powyżej jest tylko moim wyobrażeniem wdrożenia założeń PRINCE2 Agile opisanych w oficjalnym podręczniku. Jeżeli miałeś(-aś) okazję wdrożyć tę metodykę w praktyce, zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w komentarzach.

➔ Wprowadzasz nowy produkt na rynek? - Naucz się wykorzystywać w praktyce Business Model Canvas do projektowania, testowania i wdrażania nowych pomysłów!

Dołącz do naszych czytelników

Dołącz do 5 000+ subskrybentów otrzymujących nasz newsletter z inspiracjami do tworzenia coraz lepszych produktów i rozwoju swojej kariery.
Współzałożycielka Product Vision – już 7 rok prowadzi i rozwija najpopularniejszy polski blog o zwinnym zarządzaniu produktami. Doktorantka na Politechnice Gdańskiej, Wydział Inżynierii Oprogramowania, Specjalizacja: Zarządzanie produktem informatycznym. Związana z zarządzaniem produktami informatycznymi od początku kariery zawodowej.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.